PreTOEFL

دوره‌ی Pre-TOEFL   با هدف تقویت دانش زبانی و مهارت‌های چهارگانه  برای علاقه‌مندانی که دانش زبانی آنها در سطح  c1 می‌باشد طراحی شده است. گفتنی است این دوره دارای سه بخش می‌باشد که در هر بخش یک مهارت زبانی با محوریت آزمون تافل iBT  تدریس می‌شود. زبان آموزان پس از اتمام دوره فوق جهت شرکت در آزمون تافل iBT می‌توانند در دوره TOEFL  iBT ( دوره یادگیری تکنیک های تافل ) شرکت نمایند . در این دوره کتاب های  TOEFL  Flash  تدریس می‌شوند.

ثبت نام
ثبت نام
ثبت نام