first friends 1

هدف دوره
آشنایی کامل زبان آموزان با الفبا و اصوات انگلیسی
آموزش چهار مهارت زبانی (شنیداری دیداری گفتاری نوشتاری)
ویژگی های اصلی:
- نسخه آمریکایی First Friends یک شروع بسیار قوی در فراگیری مهارت های چهارگانه گفت و شنود، خواندن و نوشتن است.
- ساختار منظم هر درس تدریس را برای همه معلمان تسهیل کرده و زبان آموزی را برای فراگیران ساده می سازد.
- کلیه فعالیت های این مجموعه در محیط های مانوس و آشنا برای زبان آموزان این سن (یعنی خانه و مدرسه) اتفاق می افتد.
شرایط ورود به دوره
این دوره ویژه گروه سنی ۸ تا ۱۱ سال می باشد.
محتوا و سرفصل هاي دوره
• خواندن و نوشتن حروف الفبا
• خواندن و نوشتن کلمات ساده و کاربردی پیرامون کودک
برنامه آموزش ارزشهای اجتماعی:
این مجموعه با بهره گیری از تصاویر برگرفته از زندگی واقعی به طرزی کاملا طبیعی و قابل فهم مهم ترین ارزشهای اجتماعی را در کنار نحوه استفاده از زبان در قالب جملات کوتاه به کودکان آموزش می دهد. این ارزشها عبارت اند از:
• تقسیم کردن با دیگران، رعایت ادب و نوبت
• اهمیت احترام به بزرگترها
• اهمیت مراقبت از حیوانات و آسیب نرساندن به آن ها
مدت دوره

ثبت نام
ثبت نام