تکنیک سایه (Shadowing) و تأثیر آن بر تقویت مهارت‌های مکالمه زبان انگلیسی

تکنیک سایه (Shadowing) و تأثیر آن بر تقویت مهارت‌های مکالمه زبان انگلیسی

در این مطلب قصد داریم در رابطه با تکنیک سایه (Shadowing) و تأثیر آن بر تقویت مهارت‌های مکالمه زبان انگلیسی و شنیداری صحبت کنیم. تکنیک سایه روش بسیار بسیار مهمی است که اگر می‌خواهید در این دو مهارت پیشرفت واقعی داشته باشید، بایستی به‌طور مرتب از آن استفاده کنید.